Добре дошли на информационната страница за Велокоридор ЕвроВело 6.

ЕвроВело 6 е един от дванадесeтте маршрута от мрежата ЕвроВело, инициирани от Европейската Федерация по Колоездене (ECF) през 1994 година. През България минават два от тези маршути: ЕвроВело 13, който се движи по протежението на Желязната завеса и ЕвроВело 6, наречен Маршрут на реките, защото следва 3 от най-големите европейски реки – Лоара, Рейн и Дунав.

Маршрутът започва от град Нант, на устието на р. Лоара и се движи на изток по реката през цяла Франция. Продължава към Боденското езеро в Швейцария, след което тръгва по протежение на р. Дунав през Германия, Австрия, Словакия, Унгария, Сърбия, България, където преминава през обявения за световно наследство от Юнеско резерват Сребърна и през Румъния, достига делтата на Дунав и завършва в град Констанца, на Черно море.

Този уебсайт има за цел да Ви информира за частта от ЕвроВело 6, която минава през България и по-точно за отсечката от Русе до Силистра. Тук ще намерите интернактивна виртуална карта на маршрута, интересните обекти по него, както и информация за отделните отсечки.

Нашата амбиция е в бъдеще да ви представим на този уебсайт полезна и адекватна информация за целия маршрут ЕвроВело 6 на територията на България – от Видин до Силистра.