За проекта

Проектът е реализиран през 2010 година като съвместна инициатива на организациите:

с помощта на:

Проектът е финансиран от:

Визуалният изглед на уебсайта е базиран на шаблон на основния уебсайт за Евровело Коридор 6